Poznámka k neobvyklé formě tetování

 

 

Mnoho domorodců z belgického Konga bylo dříve mistry v umění tvorby ornamentů na kůži jizvami, a i když jsou designy velmi specifické pro každý kmen, dají se mezi nimi najít i jisté podobnosti. Africké jizvení spadá do dvou skupin: v první jsou ty jizvy, které jsou umělým prodlužováním hojivého procesu formovány do tvarů vyvýšených nad povrch kůže. Druhá skupina sestává z malých, sotva patrných jizviček, tvořených vyjímáním malých, přibližně kruhových kousků pokožky. Po vyléčení formují nepatrné prohlubně a jsou většinou světlejšího odstínu než zbytek kůže. Tato druhá skupina skarifikace je méně častá a nacházíme ji převážně u kmene Batatela. Existuje ale také třetí skupina, i když jí zatím nebylo věnováno tolik pozornosti. U lidu Baluba z kmene Bena Lulua se praxe provádí škrábáním rýh do kůže a tvorbou lineárních vzorů ať už více či méně komplikovaných, které nevystupují nad povrch kůže. Tato metoda je velmi zajímavá, protože prakticky jediná podobná metoda je prováděna Maory na Novém Zélandu. Doprovodná kresba pana Normana Hardyho ukazuje design vytvořený výše zmíněnou metodou na muži daného kmene.

Ženy si v tomto stylu skarifikují pouze břicho, i když některé mají i jizvy na tváři podobné těm mužským.

E. Torday.