Maorské a egyptské tetování

Díky laskavosti deníku „Otago Witness“ můžeme reprodukovat některé obrázky, které ukazují podobnost tetovacích značek některých žen z Asuánu z Horního Egypta a běžných kauae neboli bradových tetování maorských žen. Na obrázcích 1, 2 a 3 jsou Egypťanky, na obrázku 4 je maorská žena, i když její tvář není pro Maory typická.

Ze stejného zdroje také reprodukujeme obrázek tetované maorské hlavy z kolekce majora generála Robleyho, což je excelentní exemplář úplně tetované tváře (moko-tukupu) tak, jak mohla být k vidění před padesáti lety, ale dnes už navždy vymizela. „Otago Witness“ dodává: -

Londýnský zpravodaj New Zealand Times říká: „Generál Robley, známá autorita v oblasti maorského umění, mi poslal skicu, kterou udělal podle obyvatel Asuánu. Skica ukazuje, že vdané ženy z tohoto kmene od horního toku Nilu jsou tetované velmi podobným způsobem, jakým byly dříve tetovány maorské ženy, jmenovitě na rtech a bradě a také na čele. Snažím se přesvědčit generála Robleyho, aby se držel této idey a zároveň vzal v úvahu studie o tetování všech primitivních ras. V oblasti etnografie by výsledky mohly být překvapující. Zapomněl jsem zmínit, že generál Robley našel na některých raných egyptských mumiích jisté ornamentální designy, které byly dosud považovány za čistě egyptské, ale on zjistil, že jsou identické s některými z nejstarších maorských vzorů.“

Doufáme, že generál Robley vezme v úvahu nástin uvedený výše a prozkoumá tyto skutečnosti, protože by to mohlo přinést světlo do otázky styku starověkých Polynésanů a Egypťanů v dávných dobách. Myslíme si, že je nepravděpodobné, že by mezi těmito rasami mohla být nějaká etnická spojitost, ale že mezi nimi byl jistý styk a společná výměna zvyků a myšlenek, pravděpodobně v době polynéské okupace Indie.