Hvězdy jako tetování

 

 

Znamení v kosmu, atribut černé a bílé magie, symbol politického názoru – hvězda

 

V černočerné tmě se blízká  přímo miliarda takových útvarů, kterým říkáme hvězdy. Hvězdy se začaly vytvářet v době, kdy byl vesmír vyplněn prachem a plynem a tyto dvě složky se začaly pozvolna slučovat, houstnout, kondenzovat, kumulovat se do větších oblastí, čímž se rozjel vlak, který dal podnět ke vzniku mezihvězdného zárodku budoucí hvězdy první generace.

Později se začínaly uplatňovat další fyzikální zákony, ale to je téma pro jiný okruh lidí. Pravdou však zůstává, že od počátků věků fascinovaly hvězdy lidstvo samo.

Pozorování a bádání v nekonečném vesmíru dávalo mnohým radost i nadšení. Tato radost a toto nadšení dalo energii a inspiraci nemálo filozofům, básníkům, módním návrhářům a v neposlední řadě umělcům navrhující motivy pro tetování.

V řadě módních přehlídek je možné postřehnout motivy hvězd jako doplňky košil, opasků, případně  obuvi. S hvězdou pracují návrháři napříč styly a generacemi. 

 

Hvězdy jako symbol kosmického řádu

         Mimo to má hvězda a její různé formy velký význam a symboliku. Hvězdy představují nadpozemskou sílu kosmu. Objevují se v mnohých mytologiích, bájeslovích a legendách. Jedna taková báje vypráví o tom, že hvězdy představují nebožtíky.

 V různých náboženstvích má hvězda také své místo. Mnohým je jistě známá Davidova hvězda – pro většinu z nás symbol židovství. V křesťanství představovaly hvězdy nebeskou událost. Muslimové pak věří, že hvězdy jsou potomci Abrahámovi, kteří jsou samozřejmě nespočitatelní.

         V magii a esoterických vědách má hvězda také svůj význam. Vzpomeneme-li Werichovi filmy Pekařův císař a Císařův pekař a obliba Rudolfa II. v astrologii, je zcela zřejmá důležitost hvězd v tehdejší době. Fenomén astrologie a esoteriky přežívá dodnes.

 

Hvězda v tetování

         Pěticípé, různobarevné, stínované nebo pouze černé. Hvězdy jsou stále více žádaným motivem.  V tetování se začaly objevovat od počátku tak zvané nové doby. Motivy z těchto časů se označují jako „tradional“ nebo „oldschool“. 

         Hvězda má tu výhodu, že ji lze použít takřka u čehokoliv. Ať již to jsou plameny, karty, nebo andělská křídla. Proto je jedním z hlavním motivem u tzv. neotraditional. Tedy motivy vycházející ze staré školy.

         Možná je to z důvodu, že hvězda znamená štěstí, příznivý osud nebo jednotku  v nekonečném vesmíru. Pro jedince s pozitivním přístupem k životu je to ideální řešení.

        

 

 

Pentagram

 

Pentagram  je symbolem čarodějnictví, asi jako tak je kříž symbolem křesťanství. Někdy se mu taktéž říká „planoucí hvězda mágů“. Používá se při čarování i jako ochranný symbol přinášející moudrost a poznání.  Každý jeho cíp symbolizuje jedno období života – zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt.  Jiné zdroje uvádějí však jiný význam, pět cípů představuje stejný počet živlů – vodu, zemi, oheň, vzduch a ducha či myšlenku.

         Využíval se při okultních rituálech pro ovládnutí temných sil a energií.  Často je spojován se satanismem, zvláště když se do místa centra pentagramu umístí symbol kozla.

 

Davidova hvězda

 

         Davidova hvězda, Magen David neboli Davidův štít ze dvou trojúhelníků, spojených a propletených tak, aby vytvořily šesticípou hvězdu.Symbol a název tohoto symbolu spolu nesouvisí odevždy. Hexagram není židovský symbol, tedy už vůbec ne „symbol židovství“. Forma hexagramu se totiž vyskytuje i u jiných národů a často se vyskytuje společně s pentagramem neboli pěticípou hvězdou.Předně je to symbol viditelného a neviditelného světa, znamená rovnováhu mezi protiklady. Vedle pentagramu nejpopulárnější magický znak. Představuje statickou rovnováhu mezi protiklady, jejich vzájemné pronikání, doplňování se a vliv na veškeré dění v přírodě. Čistý tvar bez zbarvení byl přijat v XVII. stol. jako symbol judaismu, Judy a králů Izraele.

         Představoval souhvězdí, pod kterým se čekalo na Mesiáše, také 6 pracovních dnů a sabat, neboli střed.

          

           

RF