Ahadžam

Uled-Adbderrahmanové (severní Afrika) označují tetování dvěma názvy: lusam a ahadžam. Najčatějším ahadžamem je motiv, který patří zároveň i k lusamům: kříž. Může být vytetován na všech částech těla. Ahadžam se také skládá z drobných vertikálních čárek, označujících střed čela, srovnaných vedle sebe na čele, či se zde křížící. Často je také jednoduchou drobnou vertikální čárkou, jež může spolu se zdobením nabývat podoby palmy či mouchy.

Uled-Abderrahmanové si nechávají vytetovat ahadžamy při následujících příležitostech: bolest hlavy, bolest břicha (i zde se tetování nachází na čele), onemocnění či tělesná slabost vůbec, revmatické bolesti (v tomto případě se tetuje na klouby), bolest v krku (tetuje se na čelo), rány, horečka, bolest očí, neplodnost, impotence (v tomto případě se tetuje na čele, na zápěstích, nad pohlavím a na křížovou kost), duševní zaostalost.

Ahadžamy okrouhlých tvarů označují nadbytečný tuk, jehož mají pomoci se zbavit, často tvoří ozdobné kruhy, které ale nesmějí být zaměněny se slunečními kotouči patřícími mezi lusamy.

Ne vždy odpovídá ahadžam konkrétní nemoci potetovaného jedince. Děti a ženy mohou nést na čele vytetovaný křížek v případě, že jejich bratři či jejich děti zemřeli v nízkém věku nebo byli vážně nemocní. Šáwijové přisuzují tato úmrtí „matce, požírající své děti“. Matka může ve snu vidět ženu, která si přišla pro její děti. Když je žena neplodná, stařec se jí zeptá na sny: viděla-li ve snu krávu pohazovat hlavou, vytetuje jí operatér na čelo křížek, snila-li o mule, která okolo sebe kope, vytetuje se jí na kotník palma.

Tetování ahadžam tedy na rozdíl od lusamů nejsou dekorativní, ale jde o léčivá tetování, či přinejmenším nosící štěstí. Mezi oběma skupinami je ještě další rozdíl. Zatímco lusamy se provádějí jehlou, ahadžamy jsou vyrývány nožem, nejlépe čepelí vražedného nože. Ideální je, pokud je provádí muž, který již někoho zabil, a pokud může vražedná zbraň sloužit jako tetovací nástroj. Podobné je to i u jiných kmenů v pohoří Aurés: v údolí řeky El Abiod, v Tarhit Zidanu: ochranná tetování nemůže na rozdíl od dekorativních provádět kdokoli. 

radek fiksa